doritr

January 28 2024

כל אדם יודע שמרחב מוגן מהווה חדר חשוב ביותר בבית. אנו חיים במדינת ישראל והמציאות הביטחונית שבה מחייבת בכל בית מרחב מוגן שמטרתו היא להגן על כל דיירי הבית...

doritr2 min read

December 25 2023

ישנם תקופות בחיים שבהם חשים מוצפים רגשית, חסרי יכולת להתמודד עם הקושי באופן עצמאי. בתקופות שכאלה, לא כדאי להישאר לבד עם הקושי וחשוב מאוד לפנות לטיפול שי...

doritr3 min read