Oded B

November 05 2023

הידרותרפיה היא בעצם סוג של שימוש טיפולי במים, כאשר טיפול זה בדרך כלל מיועד עבור טיפול במצבים רפואיים, כולל מצבי שלד ומצבי שרירים מסוימים. הטיפול הזה משמ...

Oded B3 min read